Hotellet opnar 12.januar

Hotellet er ope frå 12. januar 2022, fram til da er vi å treffe på mail resepsjon@fossheimhotel.no

Du skal føle deg  trygg på Fossheim, og vi tek sjølvsagt Covid-19 viruset på største alvor.

*Vi har handsprit plassert rundt i alle fellesareal.

*Vi har kun bordservering.

*I tillegg til vanleg reinhald desinfiserer vi bl.a. kontaktflater som bord, stoler, dørhandtak og på toalett mm.

*Det er god plass i spisesalen og vi dekkjer opp med minst 1 meter mellom alle gjestar og sprer folk i lokalet.

Dersom dykk er i ein kohort er det nå mogleg at dykk kan sitje tettare

*Alle tilsette har fått god innføring om viruset og vi tek ekstra førehandsreglar på kjøkenet, i restauranten, ved romstell og ved leveransar.

Du skal bli møtt med eit smil, håpar å sjå deg som gjest hjå oss!

Vi fylgjer nasjonale og kommunale retningsliner. Minner om at vi ber alle gjestar om å fylgje dei råd og anbefalingar som gjeld for di heimstadskommune, t.d. bruke munnbind i alle fellesareal, dersom det er det du gjer der du kjem frå.

Sist oppdatert 05.01.2022