Sommar-jobb i Lom

 Kokk

Vi søkjer kokkar, frukostkokk og kjøkenhjelp forsommarsesongen frå juni til september. Fagbrev er ynskjeleg, men ikkjenødvendig. Kunne du tenkje deg eit par månader jobb i Lom, send oss ein søknadså snart som råd. 

Servitør

Har du lyst til å bruke sommaren i Lom? Jotunheimenligg klar rett utanfor dørhella når du har fri :) 

Vi søkjer servitørar for sommarsesongen! 

Du er glad i mennesker, elskar å yte god service ogsjå til at gjestane har det bra! Arbeidet foregår for det meste på ettermiddagog kveld, men óg nokre frukostvakter. Det består i hovudsak i å kommunisere medgjesten, servere dei mat og drikke som du fortel om og sjå til at dei får eittriveleg måltid og ikkje manglar noko. Vi har eit hektisk, men livlegarbeidsmiljø der vi spelar kvarandre gode. Du vil sjølvsagt få opplæring! Dubør prate bra norsk eller eit anna nordisk språk, helst vera over 18 år, men dukan søkje om du er yngre óg. 

Send søknad så snart som råd!

Resepsjonist

Vi er på jakt etter deg som brenn etter å gje gjestargode opplevingar! 

Du er allsidig, fleksibel i høve til arbeidstid, ogforstår kva det inneber å vera eit godt vertskap.Du pratar og skriv godt norskog engelsk, og du likar å arbeide på lag med andre. Du bør helst vera over 20 år.

Arbeidet vil foregå innan resepsjonsarbeid og enkelbar-betjening. Det kan også kombinerast med servering. Viktigast er at du sergjesten og syrger for deira trivsel :) Du er ryddig, har oversikt i hektiskesituasjonar, kommuniserar godt med kollegaer og har eit smil på lur. 

Dersom du tenkjer at dette er deg, vil vi gjernehøyre frå deg snarast!

Nattevakt

Vi er ute etter ei nattevakt som óg kan arbeide litti baren når det trengs. 

Du er ansvarleg, pratar godt norsk og engelsk, erservice-retta og likar å ha litt å gjere. Over 20 år.

Arbeidet består av enkel bar-servering, haldeoversikt, ro og orden på hotellet på nattestid. Enkelt resepsjonsarbeide, littreinhald og rydding.

Oppstart april/mai til oktober.

 

Reinhaldar

Vi er ute etter reinhaldarar for sommersesongen.

Du er sjølvstendig, fleksibel og flink til å haldeorden, og du vil gjere ditt for at gjesten blir møtt med skinnande reinehotellrom.

Arbeidet består av reinhald av hotellrom ogfellesareal. Du må kunne jobbe i team og kommunisere godt med andre.

 

 

Spørsmål og søknad kan sendast til heidrun@fossheimhotel.no