Bakgrunn
Booking Nyhetsbrev Facebook

Logo invers

Fossheim hotell
Lom 2688, Norway.
Tlf: 61 21 95 00

Booking
Kontakt oss English

        

Konferanse/seminar

Ramma rundt kurset eller konferansa er med på å skape ei stemning hjå deltakarane. Her på Fossheim legg vi til rette for små møter eller større grupper på inntil 60 personar. Kvart enkelt møte eller seminar er unikt på sin måte og vi samarbeider tett for å imøtekoma ynskje og mål med opphaldet.

Kontakt resepsjon på epost: resepsjon@fossheimhotel.no eller telefon 61 21 95 00 for eit uforpliktande tilbod. 

Gaukstadstugu